Activiteitenplan

Een vereniging kan alleen draaiende gehouden worden door inzet van vrijwilligers. Daarom hebben we in 2017 bij Botesa het Activiteitenplan geïntroduceerd. Door deel te nemen aan het activiteitenplan kan jij je steentje bijdragen, leer je waarschijnlijk ook weer nieuwe leden kennen en krijg je bovendien korting op je contributie. Er kan gekozen worden uit verschillende activiteiten zoals:
 • Bardienst
 • Keukendienst
 • Schoonmaakdienst
 • Baandienst en
 • Klusjesdienst
Met deze verschillende activiteiten maken we het voor iedereen mogelijk om een activiteit te kiezen die het beste past. Via de(bar)dienstenplanner kan jij jouw diensten eenvoudig inplannen.
 
Inloggen op de dienstenplanner kan via de volgende link https://mijn.knltb.club/
Voor een instucties om in te loggen en een dienst in te plannen zie "Handleiding dienstenplanner".
 
 
Voorwaarden Activiteitenplan:
 • Ieder lid van 18 t/m 76 voert minimaal 3 activiteiten uit Alle junioren van 16 en 17 jaar voeren 2 activiteiten uit
 • Ben je actief in een commissie of in het bestuur dan hoef je 1 activiteit minder uit te voeren
 • Wil je geen activiteiten uitvoeren, dan moet dit voor 20 februari worden gemeld bij [email protected] 
 • Alle leden die dit jaar geen activiteiten hebben uitgevoerd komen automatisch op deze lijst te staan en moeten vóór 20 februari aangeven bij de [email protected] dat ze wel activiteiten willen uitvoeren
 • Leden die hebben aangeven wel activiteiten uit te voeren maar aan het eind van het seizoen geen 3 activiteiten hebben uitgevoerd, krijgen pèr niet uitgevoerde activiteit €25,-boete 
 • Leden die niet komen opdagen tijdens een geplande activiteit krijgen ook €25,-boete per activiteit
 • Heb je alsnog 3 activiteiten uitgevoerd maar het volledige lidmaatschap betaald dan krijg je het verschil terug gestort
 • Leden die vanwege een blessure of vanwege bv tijdgebrek niet hebben getennist moeten wel gewoon de 3 activiteiten uitvoeren. Je bent tenslotte lid van een vereniging waar iedereen zijn steentje moet bijdragen. Voor de leden die door ziekte of door ernstig letsel niet in staat zijn om te tennissen en de activiteiten uit te voeren zal er per geval door het bestuur een besluit worden genomen hoe hiermee te handelen. 
Heb je vragen of opmerkingen over het activiteitenplan, neem dan contact op met de barcommissie.
 
Verantwoord alcoholgebruik
De regels met betrekking tot het verantwoord schenken van alcohol zijn de laatste jaren steeds verder aangescherpt. Ook onze vereniging is geconfronteerd met een nieuwe Drank- en Horecawet. Die bepaalt dat ook verenigingen die een bar in eigen beheer voeren, moeten beschikken over gekwalificeerd barpersoneel.

Dat betekent dat vanaf 2017 ieder Botesa-lid dat achter de bar staat een IVA-instructie (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) moet hebben ontvangen. Het bestuur stelt deze instructie ieder jaar op schrift aan de leden ter beschikking en het is de bedoeling dat deze zorgvuldig wordt bestudeerd. Het zou daarom mooi zijn dat de leden die bardienst draaien ook in het bezit zijn van het IVA-diploma. Het diploma kan online worden gehaald op onder-staande link: http://www.nocnsf.nl/iva  

Bij de registratie graag het [email protected] e-mailadres opgeven zodat wij automatisch een mail ontvangen zodra je het IVA-diploma hebt gehaald. De tekst van de IVA-instructie ligt achter de bar, samen met een actuele ledenlijst van alle Seniorenleden die deze instructie hebben ontvangen. Ook onze vergunning en het bestuursreglement zijn achter de bar aanwezig
 
Download Bestanden

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 172 616 611

Adres

Broekveldselaan 4
2411 NL Bodegraven

KVK-nummer

40464050