Update van de padelcommissie naar aanleiding van buitengewone ledenvergadering

12 oktober 2021


Afgelopen woensdag 8 september heeft bij Botesa de buitengewone ledenvergadering (BLV) plaatsgevonden waarbij de keuze voor padelbanen bij Botesa centraal stond. In de deze BLV heeft de padelcommissie haar onderzoek en bevindingen gedeeld, waarna door de aanwezigen unaniem gekozen is om op baan 4 en 5 een nieuwe ondergrond aan te leggen, waarop 2 padelbanen een één seizoen verlengende tennisbaan worden aangelegd. Onderstaand vind je een samenvatting van wat er tijdens de BLV gepresenteerd is en wat de volgende stappen zijn om dit te gaan verwezenlijken (en tijdelijk impact op baan 4 en 5).

Waarom padel?

Tijdens de BLV werd als eerste de vraag “Waarom padel?” besproken. Hierbij werd gepresenteerd dat padel in Nederland een groot succes is en een zeer sterke groei doormaakt op het moment. De KNLTB heeft aangegeven dat dit geen hype is en schetst voor de komende jaren een sterke groei in actieve spelers en verenigingen/banen. Vooral omdat padel laagdrempelig is, minder zwaar is dan tennis, en toegankelijker is omdat het makkelijker te leren is waardoor ook niveauverschillen kleiner zijn dan bij tennis.  Deze groei en ervaringen zien we ook terug bij verenigingen in onze regio waar al padelbanen zijn aangelegd. De padelcommissie heeft navraag gedaan bij deze verenigingen en geleerd dat zij op het moment bezig zijn met uitbreiding vanwege de vraag, of wel willen uitbreiden maar geen ruimte hebben.  

Situatie Botesa

Bij Botesa zien we, net als de landelijke trend binnen tennis, dat het ledenaantal de afgelopen jaren is afgenomen met ruim 25% naar ongeveer 580. In gesprekken met de andere verenigingen hebben we geleerd dat de toevoeging van padelbanen een boost heeft gegeven aan het totale ledenaantal bij deze verenigingen. En dat daarnaast de padelbanen ook een jonger publiek enthousiast heeft gemaakt om lid te worden. Als we kijken naar ons park en capaciteit zien we dat voor baan 4 en 5 groot onderhoud noodzakelijk is. Indien er padelbanen aangelegd gaan worden zal het gebied van huidige baan 4 en 5 daarom van vanuit een financieel oogpunt het meest voor de hand liggen. Daarnaast heeft de padelcommissie aan de hand van een schets tijdens de BLV laten zien dat dit ruimtelijk gezien ook het beste uit zal komen.  Verder weten we dat vanuit de KLTB richtlijnen 10 tennisbanen goed zijn voor een capaciteit van ongeveer 1.000 leden. Dit betekend dat we op basis van deze richtlijnen ruim in onze tenniscapaciteit zitten.

Enquête

Om de interesse en gedachten van onze leden te pijlen hebben we ook een enquête uitgevoerd. Voor deze enquête hebben we 206 reacties mogen ontvangen, waarvan 95% lid was van Botesa. Van deze reacties was 87% positief tegenover de aanvulling met padel en 4% negatief. 54% gaf aan zeker te gaan paddelen en 34% gaf aan misschien te gaan paddelen. 81% zou 1 tennisbaan omruilen voor 2 padelbanen en 10% was hierop tegen.  61% heeft aangegeven aan beide sporten te willen spelen, 11% alleen tennis, 3% alleen padel en 25% geeft aan dit nog niet te weten​. In de bijgaande commentaren waren de voornaamste vragen rond de capaciteit en de positieve toevoegingen de diversiteit en aantrekkingskracht van nieuwe leden. Samenvattend kunnen we stellen dat de leden zeer positief zijn om  padelbanen toe te voegen aan ons park en vereniging.

Voorstel & Financiën

Op basis van de landelijke trend in padel, de huidige situatie bij Botesa, de ervaringen van verenigingen in de regio en de resultaten van de enquête denkt de padelcommissie dat er meer dan genoeg animo en draagvlak is om padelbanen bij Botesa aan te gaan leggen. Samenvattend denkt de padelcommissie dat deze toevoeging zal leiden tot stijging van het ledenaantal, het aantrekken van meer jeugdige leden, meer diversiteit en drukte op het park (met waarschijnlijk hogere baromzet). De totale speelcapaciteit van mensen die kunnen sporten bij Botesa zal toenemen, omdat padel altijd met 4 wordt gespeeld en tennis eventueel met 4. Daarnaast kunnen we op 1 tennisbaan 2 padelbanen kwijt, waardoor totaal aantal banen stijgt naar 11. Verder hebben we met een extra all-weatherbaan ook meer mogelijkheid om in de winter te blijven tennissen.

Van alle onderzochte opties is de ombouw van baan 4 en 5 naar 2 padelbanen en 1 all-weather tennisbaan de meest geschikte. Het plan is hierbij om voor baan 4 en 5 een volledige nieuwe onderlaag aan te brengen (vergelijkbaar met baan 8-9-10). Deze onderlaag en ruimtelijke ordening maakt het ook mogelijk om bij grote animo in de toekomst de all-weatherbaan relatief eenvoudig en kostenbesparend te vervangen door 3 extra padelbanen.

Vanuit een financieel perspectief heeft de padelcommissie verschillende offertes aangevraagd en deze vergeleken op basis van prijs, kwaliteit en ervaring. Hieruit is Tennisbouw als beste naar voren gekomen. Naast dat Tennisbouw financieel het beste voorstel had, hebben we ook positieve ervaringen met ze op basis van de aanleg van baan 8-9-10. Tevens is Tennisbouw een van de weinige die ook de padelbanen en all-weatherbaan gecombineerd aan kan leggen. Verder heeft de padelcommissie een bezoek gebracht aan Volendam om de positieve ervaringen te horen van deze vereniging waar Tennisbouw op vergelijkbare ondergrond padelbanen heeft aangelegd.

De padelcommissie geeft verder aan dat Botesa de geplande renovatiekosten voor baan 4 en 5 kan inzetten. We zullen maximaal gebruik gaan maken van de subsidies waardoor de investeringen makkelijk haalbaar zijn. De resterende investering zal voor de helft gefinancierd gaan worden door middel van een lening en de andere helft door eigen inbreng van vermogen, waarbij Botesa tevens genoeg liquiditeit behoudt. De padelcommissie heeft tevens laten zien dat bij ongeveer 113 leden van Botesa die gaan paddelen en 16 nieuwe leden er al een positieve business case is.

Keuze en planning

Na de presentatie, uitleg en het beantwoorden van vragen heeft er een stemming plaatsgevonden, waarbij er unaniem is gekozen om het voorstel te accepteren en uit te gaan voeren.   Inmiddels hebben de gesprekken en overeenstemming met Tennisbouw plaatsgevonden en zijn alle financieringen en omgevingsvergunning aangevraagd. Daarnaast heb je misschien al gemerkt dat er tussen de fietsstalling en baan 4 en 5 al voorbereidend werk heeft plaatsgevonden. De bomen en grond zijn vrijgemaakt als voorbereiding op de aanleg van de nieuwe ondergrond. Nadat de ondergrond is aangelegd zal als eerste de nieuwe all-weatherbaan worden aangelegd. We verwachten dat deze eind oktober klaar zal zijn, zodat hier in de winter ook op gespeeld kan worden. De padelbanen zullen medio maart worden aangelegd en we verwachten deze in april speelklaar te hebben. Dit betekent dat baan 4 en 5 ergens in de komende weken tijdelijk niet bespeelbaar zullen zijn.   Naast de aanleg, gaat de padelcommissie verder met het opzetten van inschrijving voor lidmaatschap en de promotie van padel binnen en buiten Botesa. We komen hier binnenkort op terug met verdere informatie.

Met vriendelijke groet, De padelcommissie

Nieuwscategorieën


Reacties

Er zijn nog geen reacties op nieuwsberichten.
Om te kunnen reageren dien je ingelogd zijn. Inloggen

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 172 616 611

Address

Broekveldselaan 4
2411 NL Bodegraven